! NIEUW ! NIEUW ! NIEUW !

Leven en wonen op de Bovenste Beversluisplaat

Op 28 februari verschijnt: ‘Leven en wonen op de Bovenste Beversluisplaat, in de wildernis van de Biesbosch’. 

Anno 2022 is het nauwelijks nog voor te stellen, maar in de tweede helft van de vorige eeuw leefden en woonden er nog mensen in de wildernis van de Biesbosch. Verstoken van normale gemakken zoals elektriciteit, stromend water, douche en wc groeiden er zelfs hele gezinnen op in dit buitendijkse gebied. Het leven van eendenkooikers, griendwerkers en vissers zat vol ontberingen. 

Vlak voor de watersnoodramp van 1953 vestigde het jonge gezin van eendenkooiker Jan Megchelsen zich in een eendenkooi in de Dordtse Biesbosch. In dit vierde deel van ‘Verhalen uit de Biesbosch’ vertrouwt Albert Megchelsen, oudste zoon van het gezin, zijn herinneringen aan dit leven aan het papier toe.

Kostelijke proza op een humoristische wijze verteld. De lezer waant zich in het gebied, in het kooihuis, in het gezin en tussen de kleurrijke figuren die er ook werkten of langskwamen. 

Het boek verschijnt op 28 februari bij de Strix Uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Het is een handzaam formaat, gebonden met harde kaft en telt circa 110 pagina’s en 40, vaak unieke, foto’s en afbeeldingen. Tot en met 28 februari te verkrijgen tegen de speciale voorintekenprijs van 9,95, daarna kost het 11,95.  

€ 9,95

Ook recent verschenen:

Biesbosch en Haringvliet, natuur van wereldklasse

Op 1 oktober rolt er weer een nieuw Biesboschboek van de pers, geschreven door voormalig boswachter Jacques van der Neut en Biesboschauteur en -kenner Wim van Wijk.

Samen met de natuurgebieden langs het Haringvliet en het Hollandsch Diep staat de Biesbosch op het punt om uitgeroepen te worden tot nationaal park van wereldklasse. Vooruitlopend daarop beschrijft dit boek wat er in de afgelopen jaren is gedaan om de natuur in de delta van Rijn en Maas op een hoger plan te brengen. 

De lezer struint door de Biesbosch, vaart mee naar de Ventjagers-platen en trekt in bij een vogelteller die een bunker op Kwade Hoek deelt met een familie ratten. Ook leert hij wat een vishotel is, hoe het de visarenden en zeearenden in de delta vergaat en hoe zich voor de kust van Voorne een nieuwe waddenzee ontwikkelt.

Het boek is gedrukt in full colour, gebonden in hard cover, telt 168 pagina’s en is verluchtigd met talloze schitterende foto’s. Dit boek is op 1 oktober 2021 verschenen.

Prijs € 24,95

Volgende

Otters en otterjagers in de Biesbosch

Door vervolging, vervuiling en versnippering stierf de Otter in 1988 in Nederland uit. In de Biesbosch gebeurde dit al eerder; omstreeks 1959. 

Over het historisch voorkomen en de otterjacht in de Biesbosch is weinig bekend. Daar brengt Jan van der Esch nu verandering in. Hij interviewde tussen 1973-1976 Biesboschbewoners die specifiek jacht maakten op Otters, of bewoners die een toevallige kans om een Otter te verschalken niet verloren lieten gaan. In de serie: ‘Verhalen uit de Biesbosch’  is dit relaas nu aan het papier toevertrouwd.

Daarnaast wordt een inkijkje gegeven in de kansen voor de Otter in de Biesbosch in de toekomst.

Het boek is op 23 augustus 2021 bij de Strix Uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch verschenen. Het boek is een handzaam oblong-formaat, 17×22 cm, gebonden met harde kaft, 80 pagina’s en ruim 50, vaak unieke, foto’s en afbeeldingen.

Prijs € 11,95

Volgende

De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) waren de rivieren een belemmering voor de Duitsers, maar ook voor onze bevrijders. Tussen enkele van die grote rivieren lag de Biesbosch. Een nagenoeg ondoordringbaar gebied, waarin alleen zij die er bekend waren de weg wisten. Tijdens de oorlog bleek het gebied uitermate geschikt om onderduikers te herbergen en voor het plegen van verzet. Na de bevrijding van het zuiden van ons land werd de Biesbosch ook nog eens de frontlinie.

Belangrijk waren toen de zogenaamde ‘crossings’. Overtochten met bootjes of kano’s om mensen, gegevens, wapens en medicijnen e.d. over te brengen van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd.

Dit boek – van Leen Fijnekam en Alfons van Bokhorst – bevat verhalen en foto’s van de Biesbosch in de oorlogsjaren. Over schepen die er verborgen lagen, geheime zenders, Duitsers die werden overmeesterd, over onderduikers en vliegtuigen die er verongelukt zijn en over de levensgevaarlijke ‘crossings’ die er werden uitgevoerd.

Prijs € 17,50

Volgende

Schuiven naar boven