Alle boeken over de Biesbosch

Antiquariaat Bookshop 'Biesbosch'

Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch heeft een uitgebreid antiquariaat met Biesboschboeken, waaronder de eigen uitgaven van Strix Uitgeverij. Alle titels op deze website worden in het antiquariaat verkocht. We hebben er echter nog veel meer!

Het antiquariaat is gevestigd in Museum Twintighoeven. Het bezoekadres is: Noorderelsweg 4A, 3329 KH te Dordrecht. Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 12.30 tot 16.00 en op woensdag van 10.00 tot 16.00.

Bent u op zoek naar een specifieke titel? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Alle boeken zijn ook online te bestellen.

Om niet-commerciële boeken over natuur, landschap of cultuurhistorie van de Biesbosch te produceren, heeft Strix Uitgeverij een Boekenfonds in het leven geroepen. Aan dit fonds kunnen donaties worden gedaan om deze kleinschalige uitgaven zonder winstoogmerk mogelijk te maken. Wilt u doneren? Neem contact met ons op!

Wilt u met uw bedrijf een boekuitgave sponsoren, dan is dat uiteraard ook mogelijk!

De schilders van de Biesbosch

“Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie” is een uitspraak van dichter Willem Kloos die zonder meer van toepassing is op het nieuwste Biesboschboek: “De schilders van de Biesbosch”.

Immers, in tegenstelling tot de schilderkolonies, die in de tweede helft van de 19e eeuw elders in Nederland ontstonden, is de Biesbosch een plek waar de kunstenaar op zichzelf was en is aangewezen. De werken in dit boek laten zien dat iedere kunstenaar de schoonheid van de wildernis die Biesbosch heet op zijn eigen manier heeft beleefd en proberen vast te leggen.

Als je de schaatsenrijders bij Huis te Merwede aanschouwt, die Jan van Goyen (1596-1656) op het doek vereeuwigde dan lijkt het onderwerp in de 17e en 18e eeuw merkwaardig genoeg ook al ontspanning in de Biesbosch te zijn. In de 19e en 20e eeuw werden de kunstenaars al meer geïnspireerd door de natuur. Daarvan getuigen werken van Marinus Reus (1865-1938), Elias Boonen (1860-1931), Bernard Koldeweij (1859-1898), Cor Noltee (1903-1967), Thomas van Heck (1910-2006) en Steef Wijnhoven (1898-1969).

Ook hedendaagse kunstenaars zoals Henk van Dalen, Sjane de Haan en Rutger van Bruggen laten zich graag inspireren door de Biesbosch.
In dit boek van 240 bladzijden zijn de mooiste werken van genoemde en andere schilders in kunstdruk vastgelegd.

Prijs € 24,95

Biesbosch en Haringvliet, natuur van wereldklasse

Op 1 oktober 2021 rolde er weer een nieuw Biesboschboek van de pers, geschreven door voormalig boswachter Jacques van der Neut en Biesboschauteur en -kenner Wim van Wijk.

Samen met de natuurgebieden langs het Haringvliet en het Hollandsch Diep staat de Biesbosch op het punt om uitgeroepen te worden tot nationaal park van wereldklasse. Vooruitlopend daarop beschrijft dit boek wat er in de afgelopen jaren is gedaan om de natuur in de delta van Rijn en Maas op een hoger plan te brengen. 

De lezer struint door de Biesbosch, vaart mee naar de Ventjagers-platen en trekt in bij een vogelteller die een bunker op Kwade Hoek deelt met een familie ratten. Ook leert hij wat een vishotel is, hoe het de visarenden en zeearenden in de delta vergaat en hoe zich voor de kust van Voorne een nieuwe waddenzee ontwikkelt.

Het boek is gedrukt in full colour, gebonden in hard cover, telt 168 pagina’s en is verluchtigd met talloze schitterende foto’s. 

Prijs € 24,95

De macht van het water

De kracht van het water mogen we niet onderschatten, dat openbaarde zich deze zomer maar weer eens. Dit keer kwam de nattigheid niet van een woeste zee, maar van bovenstroomse beken en rivieren. Met serieuze overstromingen en niets ontziende modderlawines in Duitsland, België en in ons eigen Zuid-Limburg.

In 2004 schreef dr. Cees de Gast het standaardwerk: “De macht van het water” over 1000 jaar waterschapshistorie van hoogheemraad-schap “Alm en Biesbosch” in het Land van Heusden en Altena. Een geschiedenis die de lezer van de Middeleeuwen, via de Sint Elisabethsvloed, naar recentere watersnoodrampen, zoals die van 1953, voert.

Het is een historie die door de fusie in 2005 met het waterschap Rivierenland niet verder gaat, maar ook nooit ophoudt en dus actueel blijft.

“De macht van het water” is een machtig mooi boek in een fors formaat (21 x 27 cm), gebonden in een harde kaft, het telt 318 bladzijden en is verrijkt met ruim 250 kaarten, afbeeldingen en foto’s.

Actieprijs € 9,95

Zoogdieratlas van de Biesbosch

Een ontmoeting met een Ree of een Bever zal iedereen bijblijven. Maar er komen nog veel meer zoogdieren in dit unieke gebied voor. Wat te denken van verschillende soorten vleermuizen en marters? Onderzoek met wildcameravallen laat de laatste jaren bijzondere dingen zien. Daaruit bleek er een flinke populatie van de Boommarter voor te komen, blijken Bruine Ratten zeer algemeen en zwerft er soms een Das of Wasbeer in het gebied.

Aanvullend onderzoek met onder andere muizenvallen en batdetectors geeft een heel compleet beeld van de zoogdieren van de Biesbosch. 

Dit fraaie hardcover boek met prachtige foto’s is in 2018 verschenen en geeft een mooi beeld van de waarde van de Biesbosch voor deze soortgroep. Ruim 110 pagina’s over de 44 zoogdiersoorten van de Biesbosch.

Prijs € 24,95

Verdronken land, herwonnen land

Dit boek is een uitgebreide historische geografie van het Eiland van Dordrecht door Geert Renting. De geschiedenis en de ontwikkeling van het landschap worden in dit boek nauwgezet uit de doeken gedaan, ondersteund door vele historische kaarten.

Dit is een herdruk uit 2007 ter gelegenheid van de opening van Natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven in Dordrecht, waar ook dit antiquariaat is gevestigd. 

Prijs € 19,95

De Biesbosch. Na zes eeuwen het land van het (weer) levende water

De Biesbosch, ons unieke zoetwatergetijdengebied, ligt er eind 19de eeuw groots en meeslepend bij, ontoegankelijk voor gewone buitenlui. Een gebied met Oerhollandse culturen, grienden, riet- en biezengorzen en overal water. Lange tijd een effectieve buffer tegen watersnoodrampen. 

Eind 20ste eeuw is een hernieuwde opfrisbeurt nooodzakelijk, met ingrijpende saneringen en ontpolderingen. Het landschap wordt op grote schaal weer een eeuw teruggezet. De functie als hoogwaterbuffer en uniek zoetwatermoeras wordt hersteld.

Dit boek is één groot pleidooi om dit unieke zoetwatergetijdengebied op waarde te schatten en te koesteren. Geef het alle ruimte om met eigen krachten zichzelf verder te laten ontwikkelen.

Dit prachtige boek is op 15 juni verschenen.

Prijs € 39,95

Historische atlas van de Biesbosch

1421-2021: Zes eeuwen Biesbosch in 79 kaarten, sommige nog niet eerder gepubliceerd of in de vergetelheid geraakt. Elke kaart vertelt zijn eigen verhaal.

Wim van Wijk, die al veel Biesboschboeken geschreven heeft, neemt u in dit boek mee naar het verhaal achter de kaart.

Prachtig grootformaat gebonden boek in hardcover. Bij deze uitgave hoort tevens een website waar alle kaarten in hoge resolutie te zien zijn.

Op 1 april 2021 verscheen een langverwachte tweede druk. Een must voor elke Biesboschliefhebber, Biesboschgids, natuurbeschermer en recreant!

Prijs € 34,95

Libellen van Zuid-Holland

Dit boek is verschenen in 2020 en beschrijft alle 53 in Zuid-Holland waargenomen libellensoorten. Welke soorten zijn gezien? En waar en wanneer kan je ze vinden? Auteur Theo Muusse put hierbij zowel uit landelijke databases als uit zijn eigen geheugen en decennialange ervaring met libellen in Zuid-Holland waardoor het geheel een persoonlijke noot krijgt.

Aanvullend worden er enkele typische landschapstypen van Zuid-Holland besproken, waaronder de Biesbosch. Het boek is rijkelijk voorzien van bijzonder fraaie foto’s.

Prijs € 35

De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede

De zalmvisserij op het Bergsche Veld en in de Biesbosch is eeuwenlang een bloeiende bedrijfstak geweest. In dit boekje uit 2014 doet auteur Rob Haan de historie van de zalmvisserij in de Biesbosch, die van circa 1422 tot 1932 tijden van grote bloei, maar ook van diepe neergang kende, uit de doeken. 

Uiteindelijk stierf de zalm door kanalisatie, vervuiling en overbevissing in het Benedenriviergebied en de Biesbosch uit.

Prijs € 7,95

De onherbergzame Biesbosch -
over griendketen, woonarken en kooihuizen

In dit boekje uit 2002 nemen de auteurs u mee in het leven van de ‘oude’ Biesbosch, toen er nog mensen werkten als riet- en biezensnijder, griendwerker of eendenkooiker.

Aan de hand van anekdotes, korte verhalen en uniek beeldmateriaal wordt het leven in het land van water en slik, grienden en riet beschreven.

Prijs € 9,95

Biesbosch - panoramakaart

Ter gelegenheid van de opening van het bedrijf in 1973, gaf het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch bijna 50 jaar geleden een prachtige gedenkkaart van de Biesbosch uit.

Deze groot formaat (100×75 cm) panorama-kaart is, behalve een cartografisch hoogstandje, ook een historisch overzicht van bijna zes eeuwen mens en natuur in dit gebied.

De unieke kaart, met daarop deelkaarten van onder andere de situatie van vóór en vlak na de Sint-Elisabethsvloed, is ontworpen en getekend door cartograaf F.W. Michels.

Prijs € 19,95

Avifauna van de Biesbosch

In dit boek beschrijven kenners van het gebied:

  • het recente voorkomen en de ontwikkeling van alle 328 waargenomen vogelsoorten.
  • ruim honderd jaar vogelhistorie, gebaseerd op tellingen, publicaties en ander archiefmateriaal. Toegelicht met kaarten en grafieken.
  • de relatie tussen het beheer en de vogelveranderingen.
  • het belang van de Biesbosch op landelijke schaal.

De meer dan 600 fraaie foto’s op 570 pagina’s maken het boek nog aantrekkelijker voor iedere natuurliefhebber.

Dit boek is op 12 december 2020 verschenen.

HELAAS UITVERKOCHT

INTERESSE IN SPONSORING VOOR EEN HERDRUK? NEEM CONTACT OP MET ONS!

En nog vele andere titels!

Schuiven naar boven