De Biesbosch. Na zes eeuwen het
land van het (weer) levende water

De Biesbosch, ons unieke zoetwatergetijdengebied, ligt er eind 19de eeuw groots en meeslepend bij, ontoegankelijk voor gewone buitenlui. Een gebied met Oerhollandse culturen, grienden, riet- en biezengorzen en overal water. Lange tijd een effectieve buffer tegen watersnoodrampen. 

Eind 20ste eeuw is een hernieuwde opfrisbeurt nooodzakelijk, met ingrijpende saneringen en ontpolderingen. Het landschap wordt op grote schaal weer een eeuw teruggezet. De functie als hoogwaterbuffer en uniek zoetwatermoeras wordt hersteld.

Dit boek is één groot pleidooi om dit unieke zoetwatergetijdengebied op waarde te schatten en te koesteren. Geef het alle ruimte om met eigen krachten zichzelf verder te laten ontwikkelen.

Dit prachtige boek verschijnt 15 juni. Tot dan is het boek in de voorinschrijving met korting te bestellen via www.biesboschboek.nl. Daarna geldt de reguliere verkoopprijs van €39,95.

Prijs € 34,95

Ook recent verschenen:

De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) waren de rivieren een belemmering voor de Duitsers, maar ook voor onze bevrijders. Tussen enkele van die grote rivieren lag de Biesbosch. Een nagenoeg ondoordringbaar gebied, waarin alleen zij die er bekend waren de weg wisten. Tijdens de oorlog bleek het gebied uitermate geschikt om onderduikers te herbergen en voor het plegen van verzet. Na de bevrijding van het zuiden van ons land werd de Biesbosch ook nog eens de frontlinie.

Belangrijk waren toen de zogenaamde ‘crossings’. Overtochten met bootjes of kano’s om mensen, gegevens, wapens en medicijnen e.d. over te brengen van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd.

Dit boek – van Leen Fijnekam en Alfons van Bokhorst – bevat verhalen en foto’s van de Biesbosch in de oorlogsjaren. Over schepen die er verborgen lagen, geheime zenders, Duitsers die werden overmeesterd, over onderduikers en vliegtuigen die er verongelukt zijn en over de levensgevaarlijke ‘crossings’ die er werden uitgevoerd.

Prijs € 17,50

Volgende

Historische atlas van de Biesbosch

1421-2021: Zes eeuwen Biesbosch in 79 kaarten, sommige nog niet eerder gepubliceerd of in de vergetelheid geraakt. Elke kaart vertelt zijn eigen verhaal.

Wim van Wijk, die al veel Biesboschboeken geschreven heeft, neemt u in dit boek mee naar het verhaal achter de kaart.

Prachtig grootformaat gebonden boek in hardcover. Bij deze uitgave hoort tevens een website waar alle kaarten in hoge resolutie te zien zijn.

In 2012 verscheen de eerste druk van dit kolossale werk die al snel uitverkocht raakte. Een langverwachte tweede druk is op 1 april 2021 verschenen, in het jaar dat de Biesbosch 600 jaar bestaat. Een must voor elke Biesboschliefhebber, Biesboschgids, natuurbeschermer en recreant!

Prijs € 34,95

Volgende

Schuiven naar boven