! NIEUW ! NIEUW ! NIEUW !

Otters en otterjagers in de Biesbosch

Door vervolging, vervuiling en versnippering stierf de Otter in 1988 in Nederland uit. In de Biesbosch gebeurde dit al eerder; omstreeks 1959. 

Over het historisch voorkomen en de otterjacht in de Biesbosch is weinig bekend. Daar brengt Jan van der Esch nu verandering in. Hij interviewde tussen 1973-1976 Biesboschbewoners die specifiek jacht maakten op Otters, of bewoners die een toevallige kans om een Otter te verschalken niet verloren lieten gaan. In de serie: ‘Verhalen uit de Biesbosch’  is dit relaas nu aan het papier toevertrouwd.

Daarnaast wordt een inkijkje gegeven in de kansen voor de Otter in de Biesbosch in de toekomst.

Het boek verschijnt op 23 augustus 2021 bij de Strix Uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Het boek is een handzaam oblong-formaat, 17×22 cm, gebonden met harde kaft, 80 pagina’s en ruim 50, vaak unieke, foto’s en afbeeldingen.

Prijs € 11,95

Ook recent verschenen:

De Biesbosch. Na zes eeuwen het
land van het (weer) levende water

De Biesbosch, ons unieke zoetwatergetijdengebied, ligt er eind 19de eeuw groots en meeslepend bij, ontoegankelijk voor gewone buitenlui. Een gebied met Oerhollandse culturen, grienden, riet- en biezengorzen en overal water. Lange tijd een effectieve buffer tegen watersnoodrampen. 

Eind 20ste eeuw is een hernieuwde opfrisbeurt nooodzakelijk, met ingrijpende saneringen en ontpolderingen. Het landschap wordt op grote schaal weer een eeuw teruggezet. De functie als hoogwaterbuffer en uniek zoetwatermoeras wordt hersteld.

Dit boek is één groot pleidooi om dit unieke zoetwatergetijdengebied op waarde te schatten en te koesteren. Geef het alle ruimte om met eigen krachten zichzelf verder te laten ontwikkelen.

Dit prachtige boek is op 15 juni verschenen.

Prijs € 39,95

Volgende

De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) waren de rivieren een belemmering voor de Duitsers, maar ook voor onze bevrijders. Tussen enkele van die grote rivieren lag de Biesbosch. Een nagenoeg ondoordringbaar gebied, waarin alleen zij die er bekend waren de weg wisten. Tijdens de oorlog bleek het gebied uitermate geschikt om onderduikers te herbergen en voor het plegen van verzet. Na de bevrijding van het zuiden van ons land werd de Biesbosch ook nog eens de frontlinie.

Belangrijk waren toen de zogenaamde ‘crossings’. Overtochten met bootjes of kano’s om mensen, gegevens, wapens en medicijnen e.d. over te brengen van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd.

Dit boek – van Leen Fijnekam en Alfons van Bokhorst – bevat verhalen en foto’s van de Biesbosch in de oorlogsjaren. Over schepen die er verborgen lagen, geheime zenders, Duitsers die werden overmeesterd, over onderduikers en vliegtuigen die er verongelukt zijn en over de levensgevaarlijke ‘crossings’ die er werden uitgevoerd.

Prijs € 17,50

Volgende

Schuiven naar boven